ITIL, Cobit en TOGAF: Wat is het verschil?

Momenteel staan IT-firma's voor de moeizame maar noodzakelijke transitie om IT te beheren, gebaseerd op zakelijke prioriteiten. Om deze nieuwe uitdaging het hoofd te bieden, kiezen ze een framework zoals ITIL, COBIT of TOGAF. Deze drie raamwerken verschaffen uitzonderlijke methodieken voor verbetering en aanpassing om steeds verschuivende risico's en prioriteiten het hoofd te bieden. De drie verschillen echter op gebied van bereik en gebruikers.

itil-cobit-togaf-verschillen

ITIL of "Information Technology Infrastructure Library"


ITIL is een wereldwijd erkende verzameling van "beste praktijken" voor het dienstenbeheer van informatietechnologie (IT). ITIL verschaft bedrijven een aanpasbaar raamwerk van beproefde praktijken om hun diensten op een hoog niveau te brengen en om moeilijkheden te overwinnen die gepaard gaan met de groei van IT-systemen. ITIL is georganiseerd in "boekensets" die door verwante functies worden gedefinieerd: dienststrategie (service strategy), dienstontwerp (service design), bedrijfskundig (managerial), dienstovergang (service transition), dienstverrichting (service operation) en voortdurende dienstverbetering (continual service improvement).

COBIT of "Control Objectives for Information and Related Technologies"


COBIT is een "goede praktijken" raamwerk, gecreëerd voor het beheer van informatietechnologie en IT-administratie. COBIT helpt bedrijven om hun informatiesystemen te begrijpen en zowel de veiligheid te bepalen als de mate van controle die vereist is om het bedrijf efficiënt te beschermen. Met andere woorden, COBIT creëert optimale waarde door middel van hun IT en door evenwicht te bewaren tussen het verwerven van winst aan de ene kant en aan de andere kant het optimaliseren van risico's en middelen.

COBIT vertegenwoordigt een procesmatige aanpak, die 4 domeinen samenvoegt (planning, bouw, uitvoering en meettechniek), 34 afzonderlijke processen die in totaal 215 activiteiten omvatten. COBIT kan verder aangepast worden aan diverse soorten bedrijven, bedrijfstakken, technologische omgevingen, geografische locaties of bedrijfsculturen.

TOGAF of "The Open Group Architecture Framework"


TOGAF is het populairste raamwerk voor bedrijfsarchitectuur. Het verschaft een aanpak voor het ontwerp, de planning, implementatie en het beheer van de architectuur der bedrijfsinformatietechnologie, er voor zorgend dat de projecten voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen door een systeem van herhaalbare processen. TOGAF is gebaseerd op vier architectuurdomeinen. Het gaat hier om specialisatiegebieden die met elkaar verweven zijn: Onderneming (Business), Toepassing (Application), Gegevens (Data) en Technologie (Technology).

De architectuurontwikkelingsmethode ADM (Architecture Development Method) vormt het hart van TOGAF. Het beschrijft de methodiek voor het ontwikkelen en beheren van de levenscyclus van een bedrijfsarchitectuur door voortdurende en / of regelmatig terugkerende en iteratieve fasen:

A : Architectuurvisie

B : Bedrijfsarchitectuur

C : Architectuur van de informatiesystemen

D : Architectuur van de technologie

E : Kansen en Oplossingen

F : Migratieplanning

G : Implementatie-administratie

H : Beheer van veranderingen aan de architectuur

ITIL, COBIT en TOGAF: wat is het verschil?


TOGAF is een architectuur framework, terwijl ITIL een framework is voor IT-diensten en derhalve meer richtinggevend in dit domein;

ITIL verschaft een raamwerk voor "beste praktijk" processen in ITSM (IT Dienstenbeheer - IT Service Management). Hierdoor kan IT middelen beheren vanuit een zakelijk perspectief.

COBIT verschaft het raamwerk om bedrijfsdoelen en -objectieven te bepalen en om de vooruitgang te meten waarmee het bedrijf zich aanpast om deze doelen en objectieven te behalen.

ITIL en COBIT 


COBIT heeft een breder bereik dan ITIL, maar ITIL biedt op zijn beurt een meer gedetailleerd verslag betreffende de personen die dienstenbeheer binnen de onderneming mogelijk maken . Door ITIL met COBIT te combineren, kan IT bedrijfsdoelen bereiken en eveneens bedrijfsdiensten leveren van hogere kwaliteit, en dit aan een lagere kost voor de organisatie.

ITIL en TOGAF


Beide vinden hun oorsprong in IT, zijn een serie van "goede praktijken" en bevatten een quality loop. Dit is een visuele voorstelling van wederzijds afhankelijke stappen die de kwaliteit van het product beïnvloeden. De quality loops overlappen elkaar echter niet volledig. IT-handelingen verrichten en eigenlijke IT-diensten leveren behoren tot het bereik van ITIL, doch TOGAF dekt niet de ontwikkeling en het onderhoud van een "runtime" omgeving en hoe diensten eigenlijk geproduceerd en geleverd worden is geen onderdeel van TOGAF.

Het ontwikkelen van een bedrijfsarchitectuur maakt deel uit van TOGAF, het bereik van ITIL is beperkt tot het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte IT-afdeling, terwijl het ontwikkelen van een bedrijfsarchitectuur dan weer niet tot het bereik van ITIL hoort.

Ondanks de overlappingen worden ITIL, TOGAF en COBIT vaker samen gebruikt om betere organisatorische overeenstemming, veiligheid en algemene digitale veerkracht te bereiken.

Take Away

Globaal hebben deze 3 hulpmiddelen een diepgaande invloed en bereik in de IT-industrie. Ze dienen als bepalende raamwerken voor belangrijke onderdelen van IT-praktijken. Er zijn ecosystemen voor opleiding ontstaan. Ze zijn niet alleen een onderwerp van boeken en conferenties, maar ook onderzoeksmateriaal. ITIL, COBIT, TOGAF bevatten dan ook een onschatbare bron aan inzicht dat met moeite verworven werd en waardevol is.

Recensies

U moet inloggen om een reactie te geven

Log in

Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) (excl. BTW) :
Mijn winkelwagen Doorgaan met winkelen