Onderbouwing van de kern COBIT principes

De uiteenlopende eisen van nieuwe gebruikers, industrie specifieke regulaties en allerlei risicoanalyses duiken iedere dag op. Hieruit vloeit logischerwijze voort dat een waarde maximalisatie inzake intellectueel eigendom en het doeltreffend managen van zowel risico als veiligheid door middel van een krachtdadig ICT-beleid en organisatie nog nooit zo belangrijk is geweest als nu.

cobit5-kern-principes

Het in kaart brengen en het aanleren om de risico’s geassocieerd met ICT-toepassingen te begrijpen is een integraal onderdeel van de COBIT benadering. COBIT helpt daarmede een brug te slaan tussen bedrijfsbenodigdheden, controle behoeftes en technische kwesties. Het COBIT 5 model is dus geleest op een doordreven risicovermindering om zodoende de behoeftes van ICT-beleidsplannen te beantwoorden en de integriteit van informatie en informatiesystemen te waarborgen.

De 5 voordelen van COBIT


Geen enkele andere benadering die zich toespitst op de integratie van ICT binnen bedrijven biedt u de draagwijdte en/of voordelen die COBIT u aanreikt:

  1. Het onderhouden van een kwaliteitsvolle informatiestroom om bedrijfskeuzes te ondersteunen.
  2. Het behalen van strategische doelstellingen door middel van een doelgerichte en innovatieve aanwending van ICT-toepassingen.
  3. Het behalen van een hoge dienststandaard door middel van een betrouwbare, bedrijvige adoptie van de juiste technologieën.
  4. Het zo laag mogelijk houden van ICT-gerelateerde risiconiveaus.
  5. Het optimaliseren van de kosten verbonden met ICT-diensten en technologieën.
  6. Het ondersteunen van de nakoming met relevante wetten, regulaties, contractuele overeenkomsten en beleidsaangelegenheden.

De 5 kern principes van het COBIT framework.


De COBIT benadering is opgebouwd rondom 5 kernprincipes afkomstig van concepten en inzichten uit zowel de professionele als academische literatuur. Ieder principe zal hieronder kort toegelicht:

1. Bevredigen behoeftes van belanghebbende


Dit eerste principe impliceert dat COBIT alle benodigde processen voorziet die de gelegenheid geven om bedrijfswaarde te creëren door het gebruiken van ICT. Dit principe ligt in het verlengde van het reeds langer bestaande concept inzake strategische synchronisatie. Een herhaaldelijke uitdaging voor vele bedrijven is hoe ze deze synchronisatie tot stand brengen. COBIT stelt voor dat iedere bedrijfsorganisatie het best start met deze beoogde synchronisatie door middel van een grondige analyse die bedrijfsdoelstellingen en ICT-doelstellingen definieert en vervolgens onderling in verband brengt.

2. Gehele bedrijfsdekking End-to-End


Het operationeel dekken End-to-End van een bedrijf impliceert dat COBIT 5 alle ICT-processen en functies adequaat dekt. COBIT focust zich echter niet enkel op ICT-functies maar behandeld tevens informatieveiligheid en daaraan gerelateerde technologieën als bedrijfsactiva. Bedrijven dienen zich immers het ICT-beleid toe te eigenen en aansprakelijk worden gesteld inzake de waarde creatie die zulke investeringen met zich meebrengen.

3.Aanwenden van een geïntegreerd kader

Vergeleken met zijn voorgangers heeft COBIT alsook aandacht voor een meer diepgaandere betrokkenheid van het bedrijfsmanagement in het besturen en managen van ICT-processen. Drie kersverse processen die verwijzen naar specifieke bedrijfsrollen zijn hierbij tekenend; APO3- managen van bedrijfsarchitectuur, APO4- managen van innovatie, BAI05- managen van organisatieveranderingen.

4. Machtigen van een holistische aanpak


Een efficiënte en wezenlijke implementatie van ICT-toepassingen benodigd een holistische aanpak. Met andere woorden, een alomvattende aanpak die diverse op elkaar inwerkende componenten in overweging neemt. Deze componenten zijn; processen (om coördinatie en integratie te garanderen), structuren (betreffende organisatie units en functies) en mensen (cultuur, waarden en gezamenlijke overtuigingen). De implementatie van zulke aanpak wordt bemoeilijkt door wat in de strategisch managementliteratuur wordt gedefinieerd als een organisatiesysteem. Deze systemen bevatten de manieren waarop een bedrijf collaboraties tussen werknemers bewerkstelligd rekening houdend met alle facetten.

5. Differentiatie tussen bestuur en management


COBIT maakt een onderscheid tussen bestuur en management. Dit onderscheid berust voornamelijk op de maatregelen en definities gehanteerd in de ISO/IEC 38500. De hoofdzakelijke reden voor deze distinctie is de gedachte dat ICT beheer en ICT management twee geheel andere bedrijfstakken zijn die ieder uiteenlopende werkzaamheden vereisen.

Reacties

U moet inloggen om een reactie te geven

Log in

Schrijf uw recensie

Onderbouwing van de kern COBIT principes

Onderbouwing van de kern COBIT principes

Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) (excl. BTW) :
Mijn winkelwagen Doorgaan naar betalen