MSP, een methodiek gecreëerd voor programmabeheerders

Onder de voortdurende en toenemende veranderingen op gebied van hedendaags ondernemingsklimaat en marktvoorwaarden houdt het leiden van programmabeheer een complexe strategische planning in voor bedrijven om te vermijden dat tot stilstand komen of in een toestand sukkelen waarin ze nog nauwelijks nog het hoofd boven water kunnen houden.

msp

Zowel kleine als grote bedrijven, die zich in de meest uiteenlopende domeinen specialiseren, in zowel de publieke als de private sector, gebruiken deze methodiek en maken ze zich eigen. De MSP-methodiek bevat principes en processen en helpt programmabeheerders om projecten door te voeren om binnen de opgelegde termijn de vereiste bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Hoe leidt MSP de verandering van het bedrijf in goede banen?


Programma's worden door de strategie van het bedrijf gedreven. Daarom dienen programmabeheerders ook leiderscapaciteiten te hebben om op uitvoerend vlak resultaten te leveren met betrekking tot de financiële agenda van het bedrijf.

MSP-programmabeheer zal je helpen om "het spel verder mee te spelen". Het zorgt ervoor dat een bedrijf problemen vermijdt en geen typische fouten maakt zoals: geen doelstelling, geen duidelijkheid, verwarring tussen de rollen en domeinen van de programmabeheerder en de projectbeheerder, onevenwichtige focus op de zwakten van het bedrijf in plaats van op de sterkten, de neiging om een foute visie te ontwikkelen en daardoor verkeerde verwachtingen te koesteren van de bedrijfstransformatie, de wil om de bedrijfscultuur te veranderen neemt af of verdwijnt volledig, afhaken van de belanghebbenden, onvoldoende belang hechten aan de nood voor communicatie en netwerken…

De MSP-aanpak levert een gestructureerde hulp en begeleiding om de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden te definiëren. De methodiek levert een ideaal raamwerk en een rechtstreekse weg naar succes voor wijzigingsbeheer als deel van de strategie op lange termijn.

Wat bevat MSP en hoe zet je de methodiek in actie?


MSP is bedoeld voor programmabeheerders, ervaren projectbeheerders, productiemanagers, teamleiders en alle deskundige werknemers die een programmabeheerrol hebben. MSP is gebaseerd op de volgende drie belangrijke elementen:

1. MSP Principles
2. MSP Governance Themes
3. MSP Transformational Flow processes


1. MSP Principles


Zeven principes om eender welke vorm van programmabeheer te leiden:

 1. Afgestemd blijven op de bedrijfsstrategie (zelfs al is strategie aan vele veranderingen onderworpen, toch moet een programma mee blijven volgen);
 2. De verandering leiden (de leidinggevenden voeren het programmabeheer uit);
 3. Het verbeterde toekomstperspectief visualiseren en communiceren (de visie creëren en doen groeien door een duidelijk beeld van de toekomstige noden te tonen);
 4. Concentreren op de voordelen en de risico's die deze in de weg kunnen staan (alle acties en activiteiten staan in het kader van de uiteindelijke voordelen en zullen zodoende aan de doelstellingen voldoen);
 5. Een samenhangende competentie ontwerpen en leveren (een organisatie scheppen die bereid is om het vereiste veranderingsvermogen op te brengen);
 6. Uit ervaring leren (de organisatie verbetert zich door voortdurend leren);
 7. Waarde toevoegen (waarde toevoegen aan de projectportefeuille om een gunstig programma op te bouwen).


2. MSP Governance Themes


Negen thema's voor programmabeheer schetsen de MSP-aanpak van de organisatie. Zij zorgen ervoor dat het programmabeheer in de organisatie onder controle blijft.

Voorbeeld: de juiste rollen en verantwoordelijkheden verbinden aan de geschikte leiders, groepen, teams en structuren. Hier volgen de 9 thema's:

 1. Organisatie
 2. Visie
 3. Leiding en betrokkenheid van de belanghebbenden
 4. Bereiken van de voordelen
 5. Ontwerp en onderhoud van de blauwdruk
 6. Planning en Controle
 7. Haalbaarheidsstudie
 8. Risicobeheer en oplossen van problemen
 9. Kwaliteitsbeheer


3. MSP Transformational Flow


Het MSP-transformatieproces kan door de MSP Governance thema's beïnvloed worden. Beide concepten zijn nauw met elkaar verweven.

MSP Governance dient te worden gebruikt als een naslagwerk voor het MSP-transformatieproces. Het moet gezien worden als een lijstje van regelmatig op te volgen actiepunten.

Met de volgende zes MSP-transformatieprocessen zet men het programmaconcept om in levenscyclus:

 1. Het programma benoemen
 2. Het programma omschrijven
 3. De onderdelen beheren
 4. De competentie leveren
 5. De voordelen bereiken
 6. Het programma afsluiten


Wat zijn de specifieke voordelen van de MSP-richtlijnen?


Afgezien van het "Bereiken van de voordelen" thema dat op zichzelf al een volledige methodiek vertegenwoordigt om voordelen te benoemen, op te volgen en te optimaliseren, is de MSP-methodiek een richtlijn om het bedrijfsbeheer te verbeteren.

Doordat men in een onbestendige en veranderlijke markt kwaliteitsprogramma's kan leveren en leiden, verbetert men niet alleen zijn diensten en projecten, maar bereidt men de ganse organisatie voor om haar toekomst in te zien.

Welke lessen kan je hieruit trekken

 • Pas de 7 MSP-principes toe om een succesvol programma te leiden dat afgestemd is op de langetermijnstrategie
 • Werk de 9 MSP Governance thema's uit om duidelijke controle te hebben over elk aspect van MSP-programmabeheer
 • Volg de 6 MSP-transformatieprocessen om een specifiek programma om te bouwen tot de relevante levenscyclus.

Reacties

U moet inloggen om een reactie te geven

Log in

Schrijf uw recensie

MSP, een methodiek gecreëerd voor programmabeheerders

MSP, een methodiek gecreëerd voor programmabeheerders

Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) (excl. BTW) :
Mijn winkelwagen Doorgaan naar betalen